Regulamin

• Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi na Dębnikach zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
• Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć trzy lub cztery godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć. W trakcie zajęć nie należy pić – chyba, że lekarz pisemnie zaleci inaczej (dotyczy np. osób chorych na cukrzycę).
• Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.
• Panie podczas menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.
• W sytuacji skomplikowanych schorzeń, urazów, problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) należy bezwzględnie porozmawiać osobiście z nauczycielem, a przede wszystkim skonsultować się z własnym lekarzem lub terapeutą przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
• Zachowaj ciszę. W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Skup się na sobie i nauczycielu. Słuchaj i obserwuj nauczyciela. Jeżeli czegoś nie rozumiesz podczas ćwiczeń – pytaj. Inne pytania związane z praktyką, mniej pilne należy kierować do osoby prowadzącej przed lub po zajęciach.
• Prosimy o punktualność, spóźnienia są wykluczone. Przyjdź na tyle wcześnie aby w spokoju przygotować się do zajęć. Zajęcia stanowią całość, dołączanie do grupy po upływie 5 czy 10 minut od rozpoczęcia zajęć może źle wpłynąć na samopoczucie po zakończeniu zajęć lub nawet spowodować kontuzję.
• Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
• Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję. Na każdy problem można znaleźć inny wariant. Nic na siłę, praktykuj ostrożnie, bądź cierpliwa/y w stosunku do własnego ciała. Obserwuj ewentualny ból, jeżeli cokolwiek Cię niepokoi zgłoś to nauczycielowi.
• Przed zajęciami wyłącz komórkę, także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.
• Przed zajęciami zalecane jest skorzystanie z toalety.
• Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.
• Uczniowie praktykujący jogę po raz pierwszy rozkładają matę jak najbliżej nauczyciela. Uczniowie dłużej praktykujący proszeni są ustąpić miejsca nowym uczniom.
• Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
• Sprzęt, z którego uczestnicy korzystają trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce. Prosimy o staranność.
• Osoby z otwartymi jakimikolwiek ranami nie powinny praktykować jogi.
• Zaleca się przestrzeganie zasad higieny: dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów o niezbyt intensywnym zapachu.
• Nie należy praktykować jogi po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.
• Nie należy praktykować jogi będąc chorym (przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp.). Dbaj o zdrowie innych uczniów.
• Osoby z chorobami stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
• Wszystkim uczniom polecamy korzystanie z własnych mat. Posiadanie własnej maty nie jest obowiązkowe.
• Jeżeli uznasz, że mata jest brudna, niezwłocznie odłóż ją do prania (najniższa półka w szafce z matami).
• Wpłat prosimy dokonywać na początku danego miesiąca, przychodząc na pierwszą lekcję rozpoczynającą cykl miesięczny.
• Karnet obowiązuje do końca miesiąca kalendarzowego, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Osoby, które wykorzystają cykl 4 lub 8 zajęć w miesiącu mogą dokupić pojedyncze zajęcia w cenie 15 zł.
• Dla osób rozpoczynających praktykę w środku miesiąca istnieje możliwość wykupienia karnetu na mniejszą ilość zajęć, ważnego do końca danego miesiąca.
• Karnet OPEN obowiązuje przez 30 kolejnych dni licząc od daty zakupu. Karnet kwartalny obowiązuje przez 90 kolejnych dni licząc od daty zakupu.
• Karnet OPEN oraz kwartalny nie mają limitu wejść na zajęcia, umożliwiają bezpłatne uczestnictwo w zajęciach jogi i pilates.
• Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.
• Status stałego klienta otrzymują osoby po sześciu miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach.
• Status stałego klienta zachowują wyłącznie osoby bez przerw w praktyce dłuższych w sumie niż jeden miesiąc w ciągu roku.
• Zniżki przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom.
• Szkoła Jogi na Dębnikach nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet.
• Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Szkoła Jogi na Dębnikach zastrzega sobie prawo odwołania zajęć, zwłaszcza w takie dni jak sobota i niedziela.
Szkoła Jogi na Dębnikach zobowiązuje się informować o istotnych zmianach pocztą elektroniczną.
• W interesie każdego ucznia jest podać aktualny adres e-mail, celem otrzymywania ważnych informacji.
• Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres: biuro@joganadebnikach.pl
• Uczestnicy korzystają z usług Szkoły Jogi na Dębnikach na własną odpowiedzialność.
Szkoła Jogi na Dębnikach nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
Szkoła Jogi na Dębnikach (Krakow) reprezentowana przez Małgorzatę Moryc nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.