Autor: Miłosz
Opublikowano

Bodyweight

Jesteśmy grupą ludzi zainteresowanych utrzymaniem i stałym poprawianiem dobrej formy fizycznej poprzez systematyczne (!) poranne treningi BODYWEIGHT. Na treningach nie ma zmiłuj: pocimy się, zaciskamy zęby jeśli trzeba, ale nie odpuszczamy.

To naprawdę intensywne i energetyzujące kilkadziesiąt minut. Jesteśmy grupą ludzi zainteresowanych utrzymaniem i stałym poprawianiem dobrej formy fizycznej poprzez systematyczne (!) poranne treningi BODYWEIGHT. Na treningach nie ma zmiłuj: pocimy się, zaciskamy zęby jeśli trzeba, ale nie odpuszczamy. To naprawdę intensywne i energetyzujące kilkadziesiąt minut. Warto wejść w ten rytm i poczuć jak po niedługim czasie stajemy się silniejsi, bardziej sprężyści i elastyczni, poprawia nam się równowaga i koordynacja, a jako efekt dodatkowy także i ogólny wygląd ciała.

O IDEI WSPÓLNYCH PORANNYCH ĆWICZEŃ NA DĘBNIKACH
Te codziennie treningi były od początku inicjatywą oddolną, wynikłą z chęci wspólnych ćwiczeń – by wzajemnie się motywować, by łatwiej zachować systematyczność, by było raźniej, by aktywnie rozpoczynać dzień. A zaczęło się w 2010 roku i od tego czasu większa lub mniejsza grupka spotyka się w Parku Dębnickim (Krakow) lub w szkole Joga na Dębnikach przy ul. Bałuckiego 9 www.joganadebnikach.pl (zależnie od pory roku i pogody) i wspólnie ćwiczy. Jedna z osób opracowuje cykl treningowy i prowadzi zajęcia (kolejno byli to Emilia, Piotr, Denis, przez krótki okres Jagoda, a teraz Tomek). Bo nie ma to jak wspólny trening ! Dodać warto, że szkoła Joga na Dębnikach użycza przez znaczną część roku sali przy Bałuckiego na nasze zajęcia – mimo tego, że zajęcia nie przynoszą przychodu. Za takie podejście jesteśmy wdzięczni, bo inicjatywa trwa dzięki temu od kilku już lat.

O BODYWEIGHT / CALISTHENICS
Bodyweight, funkcjonujący też pod nazwą Calisthenics (Kalistenika), to zespół ćwiczeń głównie w oparciu o wykorzystanie własnej masy ciała, a więc bez użycia sprzętu lub z niewielkim jego udziałem (np. drążek czy drabinki, poręcze równoległe, choć wykorzystywać można podesty, schody, poręcze, krzesła – coś co jest w naszym otoczeniu). W sesjach treningowych obecne są ćwiczenia siłowe, aerobowe i cardio (plyometrics), ćwiczenia na równowagę i koordynację, a także rozciąganie (streching). Bodyweight buduje faktyczną siłę mięśni, zmusza mięśnie z różnych części ciała do wspólnego wysiłku – inaczej niż to się dzieje np. w siłowni, gdzie na urządzeniach pracuje się w danym momencie tylko nad wybraną partią mięśni (przez co poszczególne części ciała nie współpracują ściśle ze sobą), a ruchy podczas ćwiczeń są zwykle w jednej płaszczyźnie (wertykalne lub horyzontalne). W bodyweight traktuje się ciało jako całość, gdzie mięśnie, stawy, ścięgna stanowią składowe jednego mechanizmu, ruchom pionowym i poziomym towarzyszą skręty, ruchy diagonalne, obroty etc. Ciało więc wzmacnia się w sposób równomierny i bardziej naturalny.

Nie skupiamy się tu na budowie masy mięśniowej (to nie kulturystyka ;), a interesuje nas przede wszystkim siła mięśni, wytrzymałość oraz elastyczność. Więcej o bodyweight / kalistenice tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalistenika

O PRZEBIEGU TRENINGU
Trening odbywa się 5 razy w tygodniu. Trwa ok. 45 minut i zawiera 3 główne składowe: – rozgrzewka: ok. 10 minut – workout (trening właściwy): ok. 25 minut – rozciąganie: ok. 10 minut. Workout składa się zwykle z 2 części, każda po kilka serii ćwiczeń. Sesje treningowe różnią się intensywnością oraz „tematyką”: raz skupiamy się na mięśniach brzucha, innym razem na mięśniach nóg, jeszcze innym razem robimy dynamiczny trening cardio etc.

W ten sposób ćwiczymy różne partie mięśni, dbając o całościowy rozwój ciała. Na każdym kroku towarzyszy nam też joga, gdyż część rozciągającą realizujemy bazując na ćwiczeniach z jogi, skupiając się na tych partiach ciała, które były szczególnie intensywnie trenowane podczas workoutu.

O OPŁATACH
W sezonie wrzesień 2015 – wrzesień 2016 jedynym kosztem z jakim się trzeba liczyć są składki w kwocie 30 zł na kwartał, z których opłaca się niektóre koszty związane z zajęciami, jak: koszty środków czystości i sprzątania sali i sanitariatów, koszty wody pitnej, koszty czyszczenia szkolnych mat etc., a także koszty zakupu nowych pomocy do ćwiczeń. Prowadzący nie pobiera wynagrodzenia, a szkoła nie ma przychodu z tych zajęć. Istnienie grupy i kontynuacja zajęć zależy więc od postawy uczestników ćwiczeń i ich motywacji do systematycznych treningów i rozwoju własnego ciała.