Opublikowano

Uwaga!

    REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ 

Przed wejściem do szkoły, prosimy o zakładanie maseczek! Zdjąć maskę można dopiero na sali.

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Szkoły Jogi na Dębnikach, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Szkoły stosuje się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Uczniom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu szkoły.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Jogi na Dębnikach, zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie  www.joganadebnikach.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. W Szkole mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Szkoły nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Szkoły. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

5. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o najmniej popularnych godzinach zajęć

6. Zaleca się zachowanie odległości pomiędzy osobami ćwiczącymi. W związku z tym, na sali, zostały wyznaczone miejsca na maty, tak, żeby można było bez problemów zachować bezpieczną odległość 

7. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Szkoły i po wyjściu z toalety,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

8. Osoby niestosujące się do uwzględnionych  wymogów, mogą zostać wyproszone z zajęć.

9. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Szkoły oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. 

10. Na klatce schodowej oraz recepcji zostały wyznaczone strefy, pozwalające zachować odstęp, prosimy o ich przestrzeganie. Do recepcji wchodzimy według wytyczonych oznaczeń, przy biurku może znajdować się jedna osoba

11. Zalecamy używanie własnych mat, ćwiczenia w parach czy używanie sprzętu, którego nie da się zdezynfekować, zostaje chwilowo wstrzymane. Jeśli nie macie możliwości skorzystania z własnej maty, szkolne są dostępne, po ćwiczeniach należy je zdezynfekować dostępnymi w Szkole środkami według instrukcji 

13. Po wejściu do recepcji, prosimy o zdjęcie obuwia i pozostawienie go na skrzynkach po lewej stronie, zalecamy poruszanie się po szkole w skarpetkach, zdjęcie ich po wejściu na matę

14. Ze względu na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie odstępu 2m w trakcie korzystania z szatni czy toalety, jeśli będzie kolejka, poczekajcie z zachowaniem odstępu.

15. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie, będą zamieszczane na stronie oraz naszym Facebooku. Regulamin obowiązuje do odwołania, tutaj też przypominamy, że regulamin Szkolny, dostępny na  stronie i recepcji nadal obowiązuje!

16. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.