Regulamin

 1.  Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi na Dębnikach zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 2. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć trzy lub cztery godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć. W trakcie zajęć nie należy pić - chyba, że lekarz pisemnie zaleci inaczej (dotyczy np. osób chorych na cukrzycę).
 3. Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.

  Informacje dla kobiet w ciąży:
  Do naszych zajęć (grupy początkujące u Ewy, Kamy W, Wojtka i Ani, ) możecie dołączyć po 3 miesiącu, przy pierwszej wizycie trzeba przynieść zaświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, oczywiście przed zajęciami prosimy podejść do nauczyciela i poinformować o ciąży.

 4.  Panie podczas menstruacji mają oddzielny cykl asan - prosimy o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.
 5. W sytuacji skomplikowanych schorzeń, urazów, problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) należy bezwzględnie porozmawiać osobiście z nauczycielem, a przede wszystkim skonsultować się z własnym lekarzem lub terapeutą przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 6. Zachowaj ciszę. W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Skup się na sobie i nauczycielu. Słuchaj i obserwuj nauczyciela. Jeżeli czegoś nie rozumiesz podczas ćwiczeń – pytaj. Inne pytania związane z praktyką, mniej pilne należy kierować do osoby prowadzącej przed lub po zajęciach.
 7. Prosimy o punktualność, spóźnienia są wykluczone. Przyjdź na tyle wcześnie aby w spokoju przygotować się do zajęć. Zajęcia stanowią całość, dołączanie do grupy po upływie 5 czy 10 minut od rozpoczęcia zajęć może źle wpłynąć na samopoczucie po zakończeniu zajęć lub nawet spowodować kontuzję.
 8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 9. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję. Na każdy problem można znaleźć inny wariant. Nic na siłę, praktykuj ostrożnie, bądź cierpliwa/y w stosunku do własnego ciała. Obserwuj ewentualny ból, jeżeli cokolwiek Cię niepokoi zgłoś to nauczycielowi.
 10. Przed zajęciami wyłącz komórkę, także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.
 11. Przed zajęciami zalecane jest skorzystanie z toalety.
 12. Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.
 13. Uczniowie praktykujący jogę po raz pierwszy rozkładają matę jak najbliżej nauczyciela. Uczniowie dłużej praktykujący proszeni są ustąpić miejsca nowym uczniom.
 14. Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 15. Sprzęt, z którego uczestnicy korzystają trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce. Prosimy o staranność.
 16. Osoby z otwartymi jakimikolwiek ranami nie powinny praktykować jogi.
 17. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny: dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów o niezbyt intensywnym zapachu.
 18. W zajęciach w Szkole Jogi na Dębnikach, nie mogą uczestniczyć osoby po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających.
 19. Nie należy praktykować jogi po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.
 20. Nie należy praktykować jogi będąc chorym (przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp.). Dbaj o zdrowie innych uczniów.
 21. Osoby z chorobami stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 22. Wszystkim uczniom polecamy korzystanie z własnych mat. Posiadanie własnej maty nie jest obowiązkowe.
 23. Jeżeli uznasz, że mata jest brudna, niezwłocznie odłóż ją do prania i poinformuj obsługę.
 24. Karnet obowiązuje przez miesiąc od daty zakupu, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Osoby, które wykorzystają cykl 4, 6 lub 8 zajęć, na karnecie z aktualną datą ważności, mogą dokupić pojedyncze zajęcia w cenie 25 zł. (promocja ta nie obejmuje karnetu na 2 wejścia)
 25. Karnet OPEN obowiązuje przez 30 kolejnych dni licząc od daty zakupu. Karnet kwartalny obowiązuje przez 90 kolejnych dni licząc od daty zakupu.
 26. Karnet OPEN oraz kwartalny nie mają limitu wejść na zajęcia, umożliwiają bezpłatne uczestnictwo w zajęciach jogi i pilates.
 27. Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.
 28. Status stałego klienta otrzymują osoby po sześciu miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach.
 29. Status stałego klienta zachowują wyłącznie osoby bez przerw w praktyce dłuższych w sumie niż jeden miesiąc w ciągu roku.
 30. Zniżki przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom.
 31. Szkoła Jogi na Dębnikach nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 32. Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 33. Szkoła Jogi na Dębnikach zastrzega sobie prawo odwołania zajęć.
 34. Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: biuro@joganadebnikach.pl
 35. Uczestnicy korzystają z usług Szkoły Jogi na Dębnikach na własną odpowiedzialność.
 36. Szkoła Jogi na Dębnikach nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 37. Szkoła Jogi na Dębnikach reprezentowana przez Małgorzatę Moryc nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując że:

1. Administratorem danych osobowych zebranych na ankietach jest: Małgorzata Moryc w ramach działalności gospodarczej Małgorzata Moryc Szkoła Jogi ul.Bałuckiego 9 Kraków 30-318 Nip 506 00 11 501 tel. 609393939 e-mail biuro@joganadebnikach.pl

2. Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach. Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza, są powierzone mnie osobiście.

3. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawane jest założenie konta na naszej stronie www.joganadebnikach.pl, wysłanie maila poprzez formularz na stronie, wypełnienia papierowej ankiety w szkole w recepcji lub zgoda wyrażona w korespondencji.

4. Dane osobowe, które nam podajesz, podczas rejestracji przed pierwszymi zajęciami jogi, przetwarzamy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług bądź na późniejszym etapie, w celu realizacji umowy nas wiążącej.

5. Zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy. Są to:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

6. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. W razie chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub podany numer telefoniczny.

6. Używamy adresu mailowego  klientów wyłącznie w celu poinformowania ich o nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach wymagających szybkiego kontaktu

7. Nasza strona internetowa wymaga zaakceptowania tzw plików cookies. „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

8. Powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe, będą przekazywane tylko podmiotom, które na podstawie wiążącej nas umowy, są uprawnione do dostępu do danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich celu. Odbiorcami Twoich danych są: firmy dostarczające i serwisujące systemy rejestracji uczestników zajęć. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wiążącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wzajemnych rozliczeń oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

 

REGULAMIN I ZALECENIA W TRAKCIE PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ 

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Szkoły Jogi na Dębnikach, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 2. Obsługa Szkoły stosuje się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Uczniom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu szkoły.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Jogi na Dębnikach, zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie  www.joganadebnikach.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 4. W Szkole mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Szkoły nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Szkoły. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!
 5. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o najmniej popularnych godzinach zajęć
 6. Zaleca się zachowanie odległości pomiędzy osobami ćwiczącymi. W związku z tym, na sali, zostały wyznaczone miejsca na maty, tak, żeby można było bez problemów zachować bezpieczną odległość
 7. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
  - dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Szkoły i po wyjściu z toalety,
  - dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
 8. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z zajęć.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się dłuższe przerwy pomiędzy zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
 10. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Szkoły oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.
 11. Na klatce schodowej oraz recepcji zostały wyznaczone strefy, pozwalające zachować odstęp, prosimy o ich przestrzeganie. Do recepcji wchodzimy według wytyczonych oznaczeń, przy biurku może znajdować się jedna osoba
 12. Zalecamy używanie własnych mat, ćwiczenia w parach czy używanie sprzętu, którego nie da się zdezynfekować, zostaje chwilowo wstrzymane. Jeśli nie macie możliwości skorzystania z własnej maty, szkolne są dostępne, po ćwiczeniach należy je zdezynfekować dostępnymi w Szkole środkami według instrukcji
 13. Po wejściu do recepcji, prosimy o zdjęcie obuwia i pozostawienie go na skrzynkach po lewej stronie, zalecamy poruszanie się po szkole w skarpetkach, zdjęcie ich po wejściu na matę
 14. W miarę możliwości, prosimy o nieprzemieszczanie się po sali w trakcie zajęć
 15. Ze względu na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie odstępu 2m w trakcie korzystania z szatni czy toalety, jeśli będzie kolejka, poczekajcie z zachowaniem odstępu.
 16. Uczniów korzystających z kart Multisport Plus, bardzo prosimy o ściągnięcie aplikacji, wtedy za pomocą skanera, możemy wczytać wejście bezpośrednio z telefonu, bez potrzeby dotykania karty, tu uwaga: nie zwalnia to jednak z okazania dowodu tożsamości!
 17. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie, będą zamieszczane na stronie oraz naszym Facebooku. Regulamin obowiązuje do odwołania, tutaj też przypominamy, że regulamin Szkolny, dostępny na  stronie i recepcji nadal obowiązuje!
 18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

Kontakt

Szkoła Jogi na Dębnikach
Kraków, ul.Bałuckiego 9

tel. 609 393 939

poniedziałek - piątek 9:00-20:00
sobota 9:00-12:00

biuro@joganadebnikach.pl

Nr konta mBank: 86 1140 2004 0000 3802 7545 2330

Back to top
Close Offcanvas Sidebar