Regulamin

• Każdy uczestnik zajęć Szkoły Jogi na Dębnikach zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.

• Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć trzy lub cztery godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć. W trakcie zajęć nie należy pić – chyba, że lekarz pisemnie zaleci inaczej (dotyczy np. osób chorych na cukrzycę).

• Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.

• Panie podczas menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.

• W sytuacji skomplikowanych schorzeń, urazów, problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) należy bezwzględnie porozmawiać osobiście z nauczycielem, a przede wszystkim skonsultować się z własnym lekarzem lub terapeutą przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.

• Zachowaj ciszę. W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Skup się na sobie i nauczycielu. Słuchaj i obserwuj nauczyciela. Jeżeli czegoś nie rozumiesz podczas ćwiczeń – pytaj. Inne pytania związane z praktyką, mniej pilne należy kierować do osoby prowadzącej przed lub po zajęciach.

• Prosimy o punktualność, spóźnienia są wykluczone. Przyjdź na tyle wcześnie aby w spokoju przygotować się do zajęć. Zajęcia stanowią całość, dołączanie do grupy po upływie 5 czy 10 minut od rozpoczęcia zajęć może źle wpłynąć na samopoczucie po zakończeniu zajęć lub nawet spowodować kontuzję.

• Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.

• Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję. Na każdy problem można znaleźć inny wariant. Nic na siłę, praktykuj ostrożnie, bądź cierpliwa/y w stosunku do własnego ciała. Obserwuj ewentualny ból, jeżeli cokolwiek Cię niepokoi zgłoś to nauczycielowi.

• Przed zajęciami wyłącz komórkę, także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.

• Przed zajęciami zalecane jest skorzystanie z toalety.

• Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.

• Uczniowie praktykujący jogę po raz pierwszy rozkładają matę jak najbliżej nauczyciela. Uczniowie dłużej praktykujący proszeni są ustąpić miejsca nowym uczniom.

• Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

• Sprzęt, z którego uczestnicy korzystają trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce. Prosimy o staranność.

• Osoby z otwartymi jakimikolwiek ranami nie powinny praktykować jogi.

• Zaleca się przestrzeganie zasad higieny: dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów o niezbyt intensywnym zapachu.

• W zajęciach w Szkole Jogi na Dębnikach, nie mogą uczestniczyć osoby po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających.

• Nie należy praktykować jogi po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.

• Nie należy praktykować jogi będąc chorym (przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp.). Dbaj o zdrowie innych uczniów.

• Osoby z chorobami stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

• Wszystkim uczniom polecamy korzystanie z własnych mat. Posiadanie własnej maty nie jest obowiązkowe.

• Jeżeli uznasz, że mata jest brudna, niezwłocznie odłóż ją do prania (najniższa półka w szafce z matami).

• Karnet obowiązuje przez miesiąc od daty zakupu, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Osoby, które wykorzystają cykl 4 lub 8 zajęć w miesiącu mogą dokupić pojedyncze zajęcia w cenie 15 zł.

• Karnet OPEN obowiązuje przez 30 kolejnych dni licząc od daty zakupu. Karnet kwartalny obowiązuje przez 90 kolejnych dni licząc od daty zakupu.

• Karnet OPEN oraz kwartalny nie mają limitu wejść na zajęcia, umożliwiają bezpłatne uczestnictwo w zajęciach jogi i pilates.

• Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.

• Status stałego klienta otrzymują osoby po sześciu miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach.

• Status stałego klienta zachowują wyłącznie osoby bez przerw w praktyce dłuższych w sumie niż jeden miesiąc w ciągu roku.

• Zniżki przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom.

Szkoła Jogi na Dębnikach nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet.

• Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

Szkoła Jogi na Dębnikach zastrzega sobie prawo odwołania zajęć, zwłaszcza w takie dni jak sobota i niedziela.

• Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres: biuro@joganadebnikach.pl

• Uczestnicy korzystają z usług Szkoły Jogi na Dębnikach na własną odpowiedzialność.

Szkoła Jogi na Dębnikach nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.

Szkoła Jogi na Dębnikach reprezentowana przez Małgorzatę Moryc nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

MOJA POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując że:

1. Administratorem danych osobowych zebranych na ankietach jest: Małgorzata Moryc w ramach działalności gospodarczej Małgorzata Moryc Szkoła Jogi ul.Bałuckiego 9 Kraków 30-318 Nip 506 00 11 501 tel. 609393939 e-mail biuro@joganadebnikach.pl

2. Strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach. Adresy mailowe zebrane na stronie, za pomocą formularza, są powierzone mnie osobiście.

3. Za podstawę do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uznawane jest wysłanie maila poprzez formularz na stronie, wypełniona papierowa ankieta w szkole w recepcji lub zgoda wyrażona w korespondencji.

4. Adresy mailowe wykorzystuję jedynie do odpowiedzi na wysłane prze Państwa maile

5. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. W razie chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub podany numer telefoniczny.

6. Używam numeru telefonu klientów w razie poinformowania ich o nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach wymagających szybkiego kontaktu (np. odwołanie zajęć)

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa